Тържествено връчване на дипломите за ОКС Бакалавър на студентите факултет "Мениджмънт и маркетинг", випуск 2007


Изтегли видео материала