Тържествено връчване на дипломите за ОКС Бакалавър на студентите от факултет "Производствен и търговски бизнес", випуск 2007


Изтегли видео материала