Студентски спортен празник по случай 75-тата годишнина на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов


Изтегли видео материала