Кръгла маса – дискусия на тема „Възможностите на стажа като първа стъпка в професионалното развитие“