Кръгла маса на тема „Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура“