Присъждане почетно звание "Доктор xонорис кауза" на Ректора на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - доц. д-р Величко Адамов, от Тернополския национален икономически университет в Украйна.