Официално откриване на втория етап от обучението на служители от държавната администрация - I, II, III модул (по договор между МДААР и СА "Д. А. Ценов" - Свищов) от 9,00 часа в коктейл-клуб "Salve”


Изтегли видео материала