Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Ръководство
 ВР. ИД РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 СТ. ПРЕП. Д-Р АСЕН БОРИСОВ АТАНАСОВ
0882552518 
Академичен състав
 СТ. ПРЕП. Д-Р АСЕН БОРИСОВ АТАНАСОВ 0882552518  
 СТ. ПРЕП. Д-Р ЕЛИЗ ДИНДАРОВА КАРАМАНЛИЕВА 0882552518  
 СТ. ПРЕП. ЙОНКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ 0882552518  
 СТ. ПРЕП. НЕВЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА-ВЪТКОВА 0882552518  
 СТ. ПРЕП. Д-Р РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 0882552518  
 СТ. ПРЕП. Д-Р СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА 0882552518  
 ПРЕП. ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ 0882552518  
 МАРИЯ ПЕЕВА ЧОНОВА 0882552518  

              Позитивното отношение към спорта и изграждането на навици за системно спортуване са обществен и неотменен белег на образователната технология в СА“Д.А.Ценов“.
             Организацията на дейността на катедра“Физическо възпитание и спорт“, както и наличието на уникална многофункционална спортна база позволяват на студентите сами да определят вида спорт по който желаят да се обучават ,/от предложените в учебната програма/ в зависимост от своите предпочитания.Учебните занятия се провеждат в Спортния комплекс в удобно за студентите време,като за любителите на туризма редовно се организират походи по предварително утвърдени  маршрути.
              Извън редовните занимания желаещите студенти могат да се включат и да участват в подготовката на представителните отбори на Академията,които отстояват традиционно силните си позиции в студентския спорт.