Катедра "Финанси и кредит"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
66-251  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ 66-251  
 ПРОФ. Д.Н. БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ 66-261  
 ПРОФ. Д-Р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 66-272  
 ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ 66-324  
 ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ 66-428  
 ДОЦ. Д-Р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА 66-272  
 ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ 66-428  
 ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ 66-261  
 ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ 66-379  
 ДОЦ. Д-Р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ 66-272  
 ДОЦ. Д-Р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ 66-250  
 ДОЦ. Д-Р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ 66-250  
 ГЛ. АС. Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 66-253  
 ГЛ. АС. Д-Р ДИМИТЪР ДОБРИНОВ КОСТОВ 66-379  
 ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯНА КРАСИМИРОВА ПАВЛОВА-БЪНОВА 66-344  
 ГЛ. АС. Д-Р ПЕТКО ТОШЕВ АНГЕЛОВ 66-344  
 ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА 66-261  
 ГЛ. АС. Д-Р ТАНЕР МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ 66-344  
 ГЛ. АС. Д-Р ЦВЕТАН ЛЪЧЕЗАРОВ ПАВЛОВ 66-379  
 АС. Д-Р ЖИВКО БОЖИДАРОВ ТОДОРОВ 66-324  
 АС. ИГНАТ ПЕТРОВ ПАПАЗОВ 66-253  
 АС. Д-Р КАЛОЯН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ 66-379  
 АС. Д-Р СТЕФАН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ 66-324  
 ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ВЕСЕЛИНОВА 66-309  

Докторант  Ана Борисова Иванова - № D020219184   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА
Тема: Модели за финансиране на здравеопазването: ограничения и възможности
Докторант  Анелия Стефанова Пенева - № D010217187   Редовна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Тема: Инвестиционна активност на балканските фондови борси - следкризисни, секторни и макроикономически зависимости
Докторант  Байрам Джемал Ламай - № D04021918   Задочна форма
Зачислен на 26.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Тема: Приложение на аналитичните показатели в инвестиционните решения на финансовите пазари
Докторант  Беатрис Венциславова Любенова - № D020218170   Задочна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
Тема: Оценка и управление на риска на регулативните финансови институции
Докторант  Биляна Диянова Дамянова - № D020218173   Задочна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Тема: Финансиране на активи чрез лизинг - актуални проблеми и предизвикателства
Докторант  Борис Боянов Стоев - № D010219207   Редовна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
Тема: Управление на дебиторската задлъжнялост на фирмите в България
Докторант  Борислав Красимиров Киров - № D020217155   Задочна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ
Тема: Инвестиции в ипотечни облигации
Докторант  Ваня Владимирова Галчева - № D020219177   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ
Тема: Проблеми на финансовия мениджмънт в търговските представителства на автомобилния пазар в България
Докторант  Венцислав Георгиев Диков - № D020219176   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Актуални проблеми при оценяването на нематериалните активи и финансовото осигуряване на авторските и сродните му права
Докторант  Владимир Христов Сиркаров - № D020217153   Задочна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Тема: Предизвикателства пред съвременната парична политика и реформа на паричните системи
Докторант  Георги Стоилов Анев - № D010219208   Редовна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Тема: Оптимално ценообразуване при електронната търговия
Докторант  Десислава Камен Павлова - № D010218201   Редовна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Тема: Бюджетно управление на проекти в областта на електронните медии
Докторант  Димитър Пламенов Попов - № D020217152   Задочна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ
Тема: Дефицитно бюджетно финансиране и управление на държавния дълг в РБългария при членството в ЕС
Докторант  Димчо Ивелинов Шопов - № D010217176   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ
Тема: Дългова криза и дефицитно финансиране в ЕС: проблеми и решения
Докторант  Камен Цветанов Борисов - № D020218174   Задочна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Тема: Иновации в банковото кредитиране в България - проблеми и решения
Докторант  Кристи Христова Маринова - № D03021892   Самостоятелна форма
Зачислен на 27.2.2018 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Управление на балансовите позиции и превенция при банкова несъстоятелност: регулаторни предизвикателства и емпирични свидетелства
Докторант  Кузман Илиев Илиев - № D02021872   Задочна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Тема: Паричното предлагане в условията на финансова криза и посткризисна среда: ефекти, модели и политики
Докторант  Маргарита Динева Цекова - № D020217157   Задочна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ
Тема: Финансов мениджмънт на регионални сдружения
Докторант  Мариана Монева Дауо - № D020218171   Задочна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Актуални предизвикателства пред управлението на системните рискове във финансовата система на ЕС (глобални и регионални аспекти)
Докторант  Марина Иванова Милинова - № D010219250   Редовна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ
Тема: Оценка на въздействието на блокчейн технологиите върху кредитните институции в България - проблеми, тенденции и решения
Докторант  Мария Здравкова Янева - № D010217188   Редовна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Тема: Криптовалути - пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства
Докторант  Мартин Николаев Харизанов - № D020219181   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ
Тема: Финансово осигуряване развитието на Северозападния район за планиране
Докторант  Милен Георгиев Михайлов - № D020218169   Задочна форма
Зачислен на 13.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ
Тема: Предизвикателства пред интеграцията на платежните услуги в електронното управление
Докторант  Мирослав Стефанов Костадинов - № D010217178   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
Тема: Финансово-икономическа оценка на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в България
Докторант  Михаела Стоянова Монова - № D020218158   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ
Тема: Управление на риска и финансовото състояние на застрахователните компании чрез презастраховане
Докторант  Моника Любомирова Янакиева - № D03021898   Самостоятелна форма
Зачислен на 11.12.2018 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
Тема: Финансово осигуряване на публичните политики като инструмент за промяна - формиране, оценяване и бюджетиране
Докторант  Муса Мустафа Сръкьов - № D020217154   Задочна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ
Тема: Финансово управление на второстепенен разпоредител с бюджет в сферата на училищното образование
Докторант  Мустафа Метинов Миманов - № D010219206   Редовна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ
Тема: Финансови измерения на стойността на търговските марки в модната индустрия
Докторант  Нено Петров Ненов - № D020219185   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Тема: Финансовият феърплей в професионалния футбол - регулаторни предизвикателства и приложни решения
Докторант  Николай Тодоров Здравков - № D020218159   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
Тема: Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на динамична регулация
Докторант  Орлин Чавдаров Япраков - № D020219186   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
Тема: Преструктуриране, консолидация и конкуренция на българския банков пазар
Докторант  Пламен Василев Георгиев - № D020217138   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ
Тема: Макрофинансови тенденции и развитие клоновата мрежа на търговските банки
Докторант  Ралица Емилова Христова - Маринова - № D020217156   Задочна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА
Тема: Финансово управление на човешките ресурси във външнотърговските представителства: проблеми и решения
Докторант  Румяна Цветанова Витньова - № D020219178   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ
Тема: Финансовата грамотност на учащите се като инвестиция в човешкия капитал
Докторант  Русалин Антонов Русалинов - № D020219183   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Управление на паричните потоци в сектора на сигурността
Докторант  Светла Михайлова Боянова - № D03021894   Самостоятелна форма
Зачислен на 24.4.2018 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Тема: Съвременни предизвикателства на вътрешния контрол в банките в България - проблеми и решения
Докторант  Силвия Сашева Заркова - № D010217179   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Тема: Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в Еврозоната (по примера на Гърция и Италия)
Докторант  Стефан Ангелов Пешов - № D020219175   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ
Тема: Превенция на данъчните измами при търговията с горива и нефтопродукти в България
Докторант  Таня Стайкова Йорданова - № D010217177   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Тема: Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране
Докторант  Татяна Димитрова Василева - № D010219201   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Тема: Проблеми на финансовия мениджмънт при неплатежоспсобност на кредитополучателите
Докторант  Теодор Данаилов Ненов - № D010219202   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
Тема: Проблеми на управлението на оборотните капитали в аграрното предприятие
Докторант  Теодора Руменова Цветкова - № D020219182   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ
Тема: Проблеми на трансферното ценообразуване в холдинговите дружества
Докторант  Хазир Хафир Гаши - № D04021917   Задочна форма
Зачислен на 26.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Тема: Предизвикателства пред банковия мениджмънт в условията на прилагане на новите базелски стандарти
Докторант  Юлиян Сашков Бенов - № D020217141   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Тема: Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ на Европейския съюз и България
Докторант  Яков Итах - № D03021895   Самостоятелна форма
Зачислен на 4.7.2018 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА
Тема: Измерване на нивото на финансова грамотност сред учениците в Израел и влиянието му върху тяхната бъдеща стопанска дейност

Характеристика на специалност Финанси

Специалността е акредитирана от НАОА. Тя олицетворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и др.” Висшата образователна цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата и банковата система в България и Европейския съюз.

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, парите и кредита, организацията и управлението на банките и банковата система, търговското и централно банкерство, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес структури и подчинен персонал.

Възпитаниците на специалност “Финанси” намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), системата на министерство на финансите, митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации, структурите на Европейския съюз и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера, изпъкват: корпоративен финансов мениджър, валутен дилър, брокер, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, митнически агент, данъчен инспектор, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, финансов директор в публичния сектор и т.н.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” и квалификационно наименование “икономист”.


 Научни проекти

Научноизследоватеската дейност на членовете на катедра "Финанси и кредит" се характеризира с подчертана активност и ярко изразена иновативност, синхронизирани с водещите концепции в световната финансова наука. Ангажираността с въпросите за развитието на новите финансови концепции и проблемите, свързани с приложението им в българската икономическа действителност, намират категоричен израз в работата на катедрата.

Очертаването на научноизследователската дейност на катедра Финанси и кредит предполага нейното разглеждане в две успоредни направления:
 • Общокатедрени научноизследователски проекти;
 • Индивидуална научна изследователска дейност

Изследователската дейност на колектива е тясно свързана с учебния процес. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации може да се съди по тяхната структура, актуалност и престижност.Проекти, финансирани от Европейски фондове

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08 – 0015
Изграждане на интегрирана система за управление на СА „Д.А. Ценов"

ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Димитрова
срок на проекта: 2013-2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
„Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0019
„Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

Проект BG051PO001-3.3.07-0002
“Студентски практики” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“Инфраструктурни проекти, финансирани от ИНИ

Проекти 2013 г.
Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки
ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милинов

Научна периодика и научноприложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2013 г.
ръководител на екипапроф. д-р Андрей Захариев

Проекти 2012 г.
Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки
ръководител на екипаДоц.д-р Стефан СимеоновНаучни-изследователски проекти, финансирани от ИНИ

Проекти 2013 г.
Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България
проф. д-р Божидар Божинов

Проекти 2012 г.
Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналото
ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар БожиновЗавършени проекти
  

  Проекти 2011 г.
 • Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България
  ръководител: Доц.д-р Божидар Божинов
 • Изследване и анализ на инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост и други икономически и социални последствия в условията на криза
  ръководител:Доц.д-р Валентин Милинов,
 • Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на "Стратегия Европа 2020
  ръководител: Доц.д-р Васил Захариев
 • Банковият мениджмънт – фактор за стабилна финансова система
  ръководител: Доц.д-р Теодора Димитрова
 • Данъчната политика като инструмент за устойчив икономически растеж
  ръководител: проф. д-р Величко Адамов
 • Техники за графичен анализ на пазарния тренд
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов

  Проекти 2010 г.
 • Изследване влиянието на финансова криза върху ипотечния пазар
  ръководител: Доц.д-р Валентин Милинов
 • Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутния пазар
  ръководител:Доц.д-р Ангел Ангелов

  Проекти 2009 г.
 • Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура
  ръководителДоц. д-р Стефан Симеонов
 • Производство на електроенергия от растителна биомаса – оценка на потенциала и ефективността
  ръководител:Доц. д-р Стефан Симеонов
 • Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии
  ръководител: Доц. д-р Божидар Божинов
 • Персоналните финанси – първично звено на финансовата система
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов
 • Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение
  ръководител: Доц. д-р Божидар Божинов
 • Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България
  ръководител: Доц.д-р Жельо Вътев
 • Рейтингова система за оценка на общинските финанси
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов
 • Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза
  ръководител: Доц. д-р Пламен Пътев
 • Изграждане на специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти
  ръководител: Доц. д-р Андрей Захариев
 • ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  ръководител: Доц. д-р Андрей Захариев

  Проекти 2008 г.
 • Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието
 • Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от инвестиционните потоци, в триадата: измерване-прогнозиране-ефекти
 • Юбилейна международна научнопрактическа конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА – МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

  Проекти 2007 г.
 • Идентифициране на факторите влияещи върху фискалния капацитет на българските общини

  Проекти 2006 г.
 • Инвестиционна политика и управление на колективните инвестиционни схеми в България

  Проекти 2003 г.
 • Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми

  Проекти 2002 г.
 • Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в РБългария


   
 Проведени събития

2014 г.
 • Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, с участието на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт”.
 • Студентски научен форум на тема „Изграждане на портфейли от инвестиционни инструменти”
 • Кръгла маса с участие на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“, специалисти от практиката и студенти по направлението „Публични финанси“.
 • Студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

2013 г.
 • Международна научнопрактическа конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”
 • Студентска научна сесия на тема „Решения за бизнес развитие и икономически растеж”, посветена на 60-годишнината на Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
 • Втора студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, с участието на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт”.
 • Лекция–дискусия на тема „Управление на общинските финанси”
  Студентска научна конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”, секция „Финансите – теория и практика”
 • Втора методическа кръгла маса-дискусия „Формиране и надграждане на ключови компетенции по финанси и банково дело: средно професионално образо­ва­ние, ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” – 2013”
 • Форум на тема „Второ национално ученическо състезание по банкиране – 2013“

2012 г.
 • Научно-методическа конференция „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия „Европа 2020”, организирана по случай 60 години първа българска финансова катедра
 • Съвместна научна конференция на финансовите катедри в УНСС и СА "Д. А. Ценов на тема "Финансовата система на България в контекста на турболенциите в Европа"
 • Национална  студентска конференция „Финансиада 2012“
 • Студентска кръгла маса на тема "Антикризисна политика и финансови решения"
 • Интерактивен семинар по търговия на финансовите пазари Wall Street
 • Семинар на тема "Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България", съвместно организиран от Комисията за финансов надзор и Студентски съвет
 • Форум на тема „Първо национално ученическо състезание по банкиране – 2012”
 • Първа методическа кръгла маса-дискусия „Формиране и надграждане на ключови компетенции по финанси и банково дело: средно професионално образо­ва­ние, ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” – 2012”

  2011 г.
 • Студентска научна сесия на тема "Управление на капиталите във фирмaта"
 • Кръгла маса на тема "Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура"

  2010 г.
 • Студентска кръгла маса на тема "Управление на персоналните парични потоци"
 • Среща-дискусия на тема: "Актуални проблеми на публичните финанси в България" - организирана от Клуб "Млад икономист" към Съюза на икономистите в България и катедра "Финанси и кредит" към СА "Д.А.Ценов"

  2005 г.
 • Студентска научна конференция "Финансиада 2005"