Катедра "Социални и правни науки"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ПРОФ. Д-Р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ
66-338  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ 66-338  
 ДОЦ. Д-Р КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА 66-259  
 ДОЦ. Д-Р ПЕНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 66-304  
 ГЛ. АС. Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ГАНЕВА 66-241  
 СТ. ПРЕП. Д-Р МИЛЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ 66-304  
 ПРЕП. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВАЧЕВА 66-257  
 ПРЕП. КАЛИН ИЛИЕВ КОСТОВ 66-304  
 ПРЕП. ПЕТЪР КАМЕНОВ ЛИЧЕВ 66-304  
 АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА 66-259