ДАРЕНИЯ ОТ СРЕЩИТЕ НА ВИПУСКИТЕ

Даренията от бившите студенти са чудесен начин да се подкрепи Фондация "Ценов".
Завършилите Академията възпитаници разбират добре значението на обучението, което тя дава. Даренията от срещите на випуските са Вашият шанс, заедно с Вашите колеги, да отбележите годишнината от дипломирането си като инвестирате в бъдещето на Вашето Училище.
Във време, в което държавна подкрепа за университетите непрекъснато намалява, а националната и международната конкуренция се засилва, Фондация "Ценов" работи за подобряване нивото на обучението на студентите. Без нейната подкрепа много проекти биха били невъзможни, сериозно биха се ограничили както академичните възможности, така и студентския живот извън аудиториите. През тази година Фондеция "Ценов" подкрепя …. проекта на Училището, сред които са:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Вашата помощ е изключително ценна за Училището. Надяваме се, че Вие ще успеете да направите дарение от името на випуска и да помогнете СА да остане сред първокласните университети в страната.
Можете да направите своето дарение или чрез формуляра за резервация, или чрез страницата за online дарения.

Резервирайте сега!