ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА

Свържете се чрез Интернет
Можете да поддържате жива връзката помежду си и с Академията чрез богат набор от начини - чрез този сайт, чрез Facebook и другите социални мрежи, чрез Email и Skype. Продължавайте да изпращате съобщения и снимки. Ние ще изпращаме известия, новини и ще публикуваме снимки след срещите на випуските, така че всичко да стане известно.

Ако все още не сте се присъединили към групите, използвайте линковете, намиращи се по-долу.

Линкове във Facebook и други мрежи…………………………………..

Разпространете
Кажете на своите приятели и състуденти за срещата на випуска и ги насърчете да се присъединят.
Ние сме публикували online списък на "изгубените възпитаници". Молим Ви да проверите списъка и ако знаете нещо на който и да е в него, свържете се с нас и с него, и му съобщете, че бихме се радвали да го видим на срещата и да възстановим контактите си.
Ако има някой, с когото бихте искали да се свържете отново, потърсете го в нашия online Справочник или ни изпратете email, а ние ще се опитаме да Ви свържем отново.

Освежете връзката си със Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Има много начини да се ангажирате с живота на Академията - като се присъедините към някой клуб, като станете наставник или доброволец в кандидатстудентската кампания.
Регионалните клубове и клубовете по интереси организират широк спектър от събития, включително и срещи с преподаватели от Училището, срещи на кариерата и социални изяви.
Търсите ли информация за работа в определена компания, в определен сектор на икономиката или промяна на работата? Професионалната мрежа на наставниците е богат кариерен ресурс, който позволява на възпитаниците на СА да споделят своя ценен професионален опит и квалификация.
Доброволците в кандидатстудентската кампания помагат за представянето на Академията в своите местни общности и поощряват обещаващи и талантливи ученици да кандидатстват в СА.
Кариерният център на Стопанската академия предлага някои полезни услуги на завършилите студенти, които им дават неограничен достъп до ресурсите на центъра и неговите инициативи.

Резервирайте сега!