ПОМОЩ И КОНТАКТИ

Ако имате някакви запитвания, моля свържете се с нас ТУК.

Екип на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността:

Доц. д-р Николай Благоев Нинов - Директор-"Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността" (АЦККВО)
Вероника Спасова Василева - Организатор (АЦККВО)