ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

1.4.1. Наставническа мрежа
Професионалната наставническа мрежа на Стопанска академия е средство за доброволно включване в системата за кариерно развитие, която позволява на завършилите Академията специалисти да подпомагат своите колеги и студентската общност като споделят с тях своя ценен професионален опит на експерти. Повече

1.4.2. Работа с кандидатстуденти
 Програмата за участие на възпитаниците на Стопанска академия в набирането на кандидатстуденти се осъществява съвместно с офис "Технология на обучението". Тя има за цел да получи подкрепата на възпитаниците на Академията от цялата страна, които на доброволни начала популяризират успехите и представят своето висше училище пред местната общност, насърчават обещаващи и талантливи млади хора да кандидатстват в СА. Академията разчита тези добре информирани, предимно наскоро дипломирани нейни възпитаници да представят своя опит в обучението и да дадат на бъдещите кандидат студенти точна и подробна информация за училището.
Доброволното участие на възпитаниците в набирането на кандидат студенти подпомага Академията по различни начини: чрез даване на отговори на въпросите на кандидат студентите чрез email, чрез организиране на презентации пред учениците в техните училища, чрез представяне на СА в кандидат студентските борси и др. Всички дейности са доброволни и безплатни, но Академията осигурява необходимата подготовка и подкрепа за желаещите.
За да научите повече относно схемата за участие, моля прочетете Описание на дейността и Условия и правила или се свържете с verban@uni-svishtov.bg.
Ако решите да работите доброволно за набиране на кандидат студенти за Стопанска академия, можете да попълните Формуляр за кандидатстване

1.4.3. Алумни клубове
Всички алумни клубове, независимо дали са териториални или по интереси, разчитат на ръководства, съставени от предани доброволци. За да се включите, свържете се с председателя на съответния клуб чрез email или посетете събитие, организирано от клуба, за да видите какво ще стане!
Повече

1.4.4. Алумни асоциация
Самата Асоциация на възпитаниците на Стопанска академия "Д. А. Ценов" функционира на доброволни начала. Чрез своите комисии предлага широк набор от доброволно заемани позиции.
Повече