ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И СРЕЩИ НА ВИПУСКИ:

Свържете се отново! Съберете се отново! Преоткрийте се!

Стопанска академия "Д. А. Ценов" сърдечно Ви кани на две специални срещи на випуските през 2010 година.
Випуски 1990, 1995, 10-11 юли
Випуски 2000, 2005 4-5 септември

Уикендите, в които се организират срещите на випуските са изключителна възможност:
Да се съберете отново с бившите си състуденти, стари приятели и преподаватели от Вашето време в Академията.
Да се веселите в социалните и професионални мрежи и интелектуалните събития.
Да съживите спомените за Вашите студентски години и да се отдадете на мисли относно това какво е за Вас Академията.
Да се върнете в Училището и да откриете какво се е променило.

Какво следва да направите?
Регистрирайте Вашия интерес и изискайте брошура. За да стане това, трябва да попълните своя online формуляр в сайта на Академията ТУК.
Кажете на Вашите приятели и колеги, и ги насърчете да се включат.
Помогнете ни да открием "изгубени бивши студенти". Техните списъци могат да бъдат открити ТУК.
Възобновете Вашите връзки със Стопанската академия.
Станете член на някой регионален клуб или клуб по интереси.
Присъединете се към Професионалната мрежа за наставничество.

Звена, ангажирани с културната програма за срещите на випуските през уикендите :
Академичен архив с музей
Студентски дом на културата
Студентски съвет
Резервации, настаняване, развлечения и празнична вечеря:
Студентски дом на културата
Академичен кампус "Юг"
Общежития
Дом на научния работник
Учебна база - Кранево
Учебна база - Орешак
Магазин за сувенири:
Ресторант в Корпус "Юг":
Ресторант в "Дом на научния работник"
Коктейл-клуб "Salve"
Кафе в Корпус "Юг"
Лекоатлетическа зала
Плувен басейн
Баскетболна зала
Открити спортни площадки
Тенис-кортове
Велосипеди