ПРИВИЛЕГИИ И ОТСТЪПКИ

Стопанска академия "Д. А. Ценов" предлага редица привилегии и отстъпки на своите дипломирани възпитаници. Повечето от тях са пряко свързани с дейността на Академията.

Възможности за обучение: Стопанска академия предлага широк набор от възможности за обучение. Много от тях са достъпни за нейните възпитаници на по-ниски цени.
Центърът за следдипломно и факултативно обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" предлага широки възможности на своите възпитаници да се включат в продължаващо през целият им живот обучение и професионално развитие. Можете да изберете от неговите:

  • Дългосрочни индивидуални и групови специализации
  • Краткорочни интензивни курсове в областта на фирменото управление
  • Сертификационни курсове и програми по информационни технологии
  • Интензивни езикови курсове по английски, немски, френски, испански, руски, арабски и японски.

Сектор "Следдипломно обучение" организира дългосрочни и краткосрочни програми за повишаване квалификацията на кадри с висше образование (професионален бакалавър, бакалавър, магистър) от всички сфери и отрасли на стопанската дейност.
За да се запознаете с учебните програми към всяко направление, с набора от учебни дисциплини включени в тях и с отстъпките, които можете да ползвате като възпитаници на Академията, посетете страницата на ЦСФО Тук.

Сектор "Факултативно обучение" на ЦСФО предлага богат набор от дългосрочни специализации, краткосрочни курсове, кандидатстудентски курсове, обучение по специалност "Икономическа педагогика".
За да се запознаете с техните учебни програми, както и с отстъпките, които можете да ползвате като възпитаници на Академията, посетете страницата на ЦСФО Тук.
За контакти с ЦСФО, кликнете Тук.

Библиотека: Академичната библиотека "Академик Никола Михов" е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и. Основната й задача е цялостно библиотечно-информационно обслужване на преподавателите и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност. Възпитаниците на Стопанската академия са добре дошли да ползват богатия фонд на библиотеката за справки и заемат от него без заплащане.
За подробности относно всички услуги на библиотеката и за това как да получите карта за библиотеката, вижте секцията за услуги, предлагани на завършили Академията студенти в страницата на библиотеката Тук.
Имайте предвид, че библиотеката има своя процедура за придобиване на членство от възпитаници на СА. По тази причина сектор "Възпитаници на СА" към ОКЦ не може да Ви помогне пряко по въпроси, свързани с дейността на библиотеката. За повече информация, влезте в страницата на библиотеката или изпратете e-mail Тук.

Списания: академичното ръководство има удоволствието да предложи на своите възпитаници специални абонаментни отстъпки за списанията, издавани от СА "Д. А. Ценов":
Електронно списание "ДИАЛОГ" - безплатен онлайн достъп;

Списание "НАРОДНОСТОПАНСКИ АРХИВ"

Списание "БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ"
Библиотека "Стопански свят"
Алманах на научните изследвания
Годишник на Стопанска академия

Годишен алманах научни изследвания на докторанти

За контакти с печатните издания на Академията: 5250 Свищов, ул. "Ем. Чакъров" 2

Издателство "Ценов": Висшето училище разполага със собствено Академично издателство “Ценов” и печатница с универсални възможности за модерно производство на печатна продукция и издателска дейност. Предлагат се разнообразни полиграфически външни услуги като: отпечатване на специализирана учебна и художествена литература в мека подвързия, цветен илюстрационен печат върху хартия и картон, художествено оформление на издания и качествен компютърен набор с голямо шрифтово разнообразие. За възпитаници на Академията - специални отстъпки.

Академична книжарница:

Транспортни услуги:

Настаняване и пренощуване: добър набор от възможности за ползване на материалната база на Академията както в Свищов, така и в страната, от нейните възпитаници и приятели:
Академичен кампус "Юг"
Общежития
Дом на научния работник
Учебна база - Кранево
Учебна база - Орешак
Всички обекти предлагат преференциални цени за възпитаниците на Училището. За детайли, моля вижте Тук.

Наемане на помещения: Академични сгради и техните учебни зали са лесно достъпни и с добри транспортни връзки. Разположени са в спокойни и тихи райони. Оборудвани са с модерна компютърна, аудио и визуална техника. Всичко това ги прави подходящи за срещи, семинари, курсове, дебати, лекции, публични или пресконференции.
Учебен корпус "Юг"
Дом на научния работник
Учебна база - Кранево
Учебна база - Орешак
Всички обекти предлагат преференциални цени за възпитаниците на Училището. За детайли, моля вижте Тук.

Ползване на спортни съоръжения:
Лекоатлетическа зала
Плувен басейн
Баскетболна зала
Открити спортни площадки
Тенис-кортове
Велосипеди

Магазини, ресторанти, кафета и коктейл-клюб:
Магазин за сувенири: закупуване (на място и онлайн) на сувенири
Ресторант в Корпус "Юг":
Ресторант в "Дом на научния работник"
Коктейл-клуб "Salve"
Кафе в Корпус "Юг"