ПЛАНИРАЙТЕ СВОЕТО НАСТАНЯВАНЕ

Студентски общежития
Студентските общежития са на разположение на желаещите да се настанят в тях по време на срещата на випуска. В блок …. са запазени ограничен брой стаи, които могат да бъдат наети с намаление от …. %. За да резервирате стая и се възползвате от отстъпката, моля свържете се с: …………………………….

Хотели на Стопанска академия
Хотелите на Академията в Корпус "Юг" и Бл. 2 също са на Ваше разположение. Можете да резервирате легло или стая с отстъпка от ….. %, ако се свържете с …………. до …………….

Хотели в град Свищов
Хотел …………..
Хотел …………..

Отстъпки и услуги
Възпитаниците на Академията могат да се възползват от редица отстъпки и услуги. Те включват получаването на месечен информационен бюлетин, закупуване на учебна литература с отстъпка, отстъпки при настаняване в Свищов и други.
Възпитаниците на Училището могат също така да възстановят членството си в академичната библиотека, което включва и право на заемане на литература. За да кандидатствате за библиотечна карта, посетете заемната на библиотеката или се свържете с ……………………..

Резервирайте сега!