Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността имат удоволствието да поканят учениците от 11 и 12 клас на средните училища да вземат участие в организираните от нас

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ (гр. Свищов, 17 ноември 2017 г.) в направления:

·      Счетоводство

·      Икономика и управление на туризма

·      Управление на проекти

·      Аграрна икономика

·      Икономикс

·      Митнически и данъчен контрол

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ (гр. Свищов, 24 ноември 2017 г.) в направления:

·      Маркетинг

·      Международни икономически отношения

За повече информация: ТУК

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail edu.marketing@uni-svishtov.bg  - 10 ноември 2017 г. (петък).

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

ЗА КОНТАКТИ:

Гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Координатор/Образователен маркетинг, АЦККВО при СА „Д. А. Ценов“

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

 

Информация за организираните от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов Национални ученически състезания през учебната 2017-2018 г. може да намерите на: www.uni-svishtov.bg, Раздел „Центрове“ - „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО)“ - „НУС“ на линк: https://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=ackkpr

Обратно