Уважаеми студенти,
през зимния семестър на учебната 2017/2018 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1500 лв., която се изплаща на 5 равни месечни вноски.

Регламента на конкурса можете да намерите тук!

Заявлението за участие в конкурса можете да изтеглите от тук!

 

Обратно