Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя за основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

 

Освен това програмата допринася за:

1. информирано обществено доверие в политиката по помилване; и

2. постоянно и непосредствено приобщаване на инициативата, възгледите и професионалните ценности на новите поколения специалисти в изграждането на тази политика.

Изисквания към кандидатите

·         Образование:

·         завършен 3 курс в специалност „Право“ или ,,Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по Конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по Наказателно право, а студентите по Публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

·         последен курс в специалностите ,,Психология“, ,,Международни отношения“ и ,,Социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

·         Владеене на чужд език;

·         Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

·         Умения за работа в екип.

С предимство се ползват кандидати, които:

·         владеят повече от един чужд език;

·         са участвали във форми на допълнително обучение в български или чуждестранни университети и институти: кръжоци, правни клиники, състезания по решаване на казуси, стажове, специализации, магистратури и др.;

·         имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според специалността.

Срок за получаване: 17 часа на 12.10.2017 г.

Срок за класиране: 13.10.2017 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17 часа на 13.10.2017 г.

Подробности ще намерите ТУК

 

Обратно