Hermes Engineering is a company specializing in international deliveries to wide range of companies in different industries. We provide full supply chain solutions as well as one time deliveries. Our customers are international companies in the electronics and aviation industries.

Съвместно с Агенция по заетостта и програма Младежка заетост обявяваме позиция по европейска програма "ОБУЧЕНИЕ И МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ" към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и търсим да наемем
 Специалист Логистика, Специалист Доставки, Специалист Търговия - стажанти в офиса ни в София.

Вашите отговорности:

- Поддържане на административната дейност в отдел логистика;
- Осъществяване и поддържане на контакти с доставчици на транспортни услуги и стоки;
- Търсене на подходящи решения за наемане на транспорт;
- Други задължения, свързани със заеманата длъжност.
- Сключване на договори с доставчици

Нашите изисквания:

- Завършено средно или висше образование;
- Владеене на английски език;
- Владеенето на друг език се счита за предимство;
- Много добри компютърни умения;
- Много добри организационни умения;
- Отлични комуникативни умения;
- Инициативност и поемане на отговорност;

Необходими изисквания за участие в проекта.

- Възраст до 29 години, включително;
- Регистрирани (или възможност за регистриране) в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
- Завършено образование (дипломиран специалист) 
- Да НЕ сте в процес на обучение или други форми на образование, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование;

Ние предлагаме:

- платен стаж за период от 6 месеца ( 1030 лв ) с възможност за постоянна работа след изтичането му - . 
- работа в млад и динамичен екип;
- въвеждащо обучение;
 
Моля изпращайте вашите CV-та на  info@hermeses.com
Обратно