Ферма Cobrey Farms във Великобритания е един от най-големите производители на аспержи, зелен фасул и боровинки на острова. Предоставя възможност за стаж на временни позиции като:

·         отговорници по събиране на реколтата (работа на открито);

·         отговорници за опаковането на продукта (работа в опаковачен цех);

·         качествен контрол на готовия продукт (работа в опаковачния цех).

 

Стажът във фермата е добра възможност за придобиване на опит в сферата на селското стопанство. Неговата продължителност е в интервала м. март - м. юни. Заплащането е адекватно на стойностите в сектора и предоставя възможност за спестяване.

 

При интерес, моля пишете на elina@cobrey.co.uk или на emma@cobrey.co.uk.

Обратно