Уважаеми възпитаници,

С цел организиране на по-активна комуникация с възпитаниците на СА "Д. А. Ценов", Свищов се обръщаме към Вас с молба да попълните настоящата Анкетна карта. Резултатите от проучването са необходими за подобряване качеството на предлаганите от СА "Д. А. Ценов", Свищов образователни услуги и утвърждаване имиджа на висшето училище като водеща образователна институция в областта на икономиката, администрацията и управлението. Попълването на анкетата отнема около 20 минути и е напълно анонимно.

Благодарим Ви за проявената отзивчивост!

С уважение, 
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността,
Стопанска академия "Димитър А. Ценов",
гр. Свищов, ул. "Ем. Чакъров" №2,
тел: 0631/66 437
GSM: 0885 /68 01 68
e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

Обратно