Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

В качеството си на одобрен Доставчик на обучения срещу ваучери, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов, ЦПО уведомява желаещите, че от 19.06.2017 година стартира приема на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Всички заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование могат да подават заявления по електронен път на сайта на Агенцията по заетостта или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда“ в страната.

Съгласно Постановление 280/2015 г., желаещите да участват в проекта могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност (общуване на чужди езици – КК: 2 или дигитална компетентност – КК: 4) с ваучери в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов, като безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За повече информация относно лицензираните професии/част от професии и обучения по чужди езици и дигитална компетентност, по които ще се провеждат обучения срещу ваучери в присъствена форма в Центъра за професионално обучение:

https://www.uni-svishtov.bg/?page=cpo; Рубрика „Прием“/Направления/Професионално обучение срещу ваучери/Квалификация по професии/част от професии и обучение по ключови компетентности срещу ваучери

или на адрес: 5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Учебна база „Проф. Бъров“, 2-ри етаж
тел. 0882552521 – доц. д-р Христо Сирашки; h.sirashki@uni-svishtov.bg
тел. 0882552507 – Татяна Друмева; cpo@uni-svishtov.bg

Обратно