Уважаеми колеги,

Институтът за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел“ организират пето издание на Международна младежка академия от серията студентски семинари Paving Youth`s Way. Тя ще бъде на тема Дали моята Европа е същата като твоята?“ и ще се проведе в периода 10-14 юли 2017 г. в хотел „Пирин“, гр. Сандански.

Международният младежки проект цели да съпостави възприятията за Европейския съюз и бъдещето на Европа на младите хора от трите балкански страни членки на ЕС: България, Румъния и Гърция.

Oбщи изисквания към участниците от България, Гърция и Румъния:

- да са на възраст до 27 години;

- да са студенти в горен курс на обучение от следването си за бакалавърска/магистърска степен или да са придобили бакалавърска/магистърска степен през последните 6 месеца;

- да владеят английски език поне на работно ниво.

Покана за набиране на участници от България – Поканата е отворена за младежи, които отговарят на горепосочените общи условия. Желаещите да кандидатстват следва да попълнят формуляр за кандидатстване на английски език, достъпен на посочения по-долу линк, не по-късно от 28 юни 2017 г.:

https://docs.google.com/forms/d/1N5HijchrQTSiBO0e3EBQPpwzvB9dtbvmEFe8f3F3vuU/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true

За българските участници организаторите покриват:

- настаняване в двойна стая (с друг участник);

- пълен храноден;

- екскурзия до Мелник и Роженския манастир;

- групов транспорт София-Сандански-София с автобус или минибус.

Участниците от страната сами организират своя транспорт до и от гр. София. Програмата на семинара включва 3 пълни дни (11-13 юли 2017 г.), пристигането и настаняването в Сандански е на 10 юли, а освобождаването на стаите и заминаването е на 14 юли 2017 г.

Работният език на младежката академия е английски. Успешно преминалите обучението ще получат сертификат.

Обратно