Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов организира тържествена церемония по награждаване на победителите в Национален конкурс „Най-добра администрация“ по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините, която ще се проведе на 15 юни 2017 г. от 11.00 часа в Сентръл Парк Хотел София.

Целите на събитието са:

  • Представяне на резултатите от проведено проучване на тема „Прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините“;
  • Награждаване на общинските администрации, показали най-добри резултати в прилагането на СФУК.

Очаква се участие във форума да вземат представители на:

·      Народното събрание и Комисията по бюджет и финанси

·      Сметна палата на Р България

·      Министерски съвет - Дирекция „Модернизация на администрацията“

·      Министерство на финансите - Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

·      Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към МФ

·      Агенция за държавна финансова инспекция към МФ

·      Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

·      Общински администрации

·      Представителство на ЕК в България

·      Институт по публична администрация

·      Национално сдружение на общините в Р България

·      Фондация за реформа в местното самоуправление

·      Представители на академичната общност

·      Представители на неправителствения сектор

·      Медии

Желаещите да участват могат да заявят това в срок до 13 юни 2017 г. на електронна поща: 

konkurs_pa@uni-svishtov.bg

За контакти: доц. д-р Христо Сирашки, тел. 0887 52 32 35, 0882 55 25 21

Обратно