Уважаеми колеги,

Катедра „Икономика на туризма“ и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността организират публична лекция на тема „Стажантски програми за културно и кариерно развитие”.

Лекцията ще се проведе на 13 ноември 2017 г. от 11.00 часа в ауд. 10 (акад. Иван Стефанов), Ректорат на Стопанска академия.

 

 

Обратно