Уважаеми студенти,
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обявява конкурс за участие в ежегодна стипендиантска програма за студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов при следните условия: 

Документи се подават в офис „Студентска политика”.
Краен срок за подаване на документи: 31.10.2017 г., 16:00 часа.

Обратно