Академичното ръководство на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

и катедра „Финанси и кредит“

имат удоволствието да поканят зрелостниците от средните училища в РБългария

да вземат участие в организираното на 1 и 2 декември 2017 г. (петък и събота)

ПЕТО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО „БАНКИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ”

 

За повече информация: ТУК

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):

 27 октомври 2017 г., включително.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Контакти:
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Емануил Чакъров № 2
тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg
 

Информация за организираните от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов Национални ученически състезания през учебната 2017-2018 г. може да намерите на: http://www.uni-svishtov.bg, Раздел „Центрове“ - „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО)“ - „НУС“

 

Обратно