ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (НУС)

В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

 

Информация за организираните от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов Национални ученически състезания през учебната 2017-2018 г. може да намерите на: www.uni-svishtov.bg, Раздел „Центрове“ - „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО)“ - „НУС“.

Обратно