Институт за икономическа политика с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България и в сътрудничество с Университета „Гоце Делчев“ в Щип организират българо-македонски младежки семинар на тема „Shaping Our Common Future“. Форумът има за цел да предостави възможност на младежи от двете държави да дискутират по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и на страните в региона на Югоизточна Европа – регионално сътрудничество, предизвикателства пред Европа и Европейския съюз, бъдещето на Западните Балкани и т.н. Също така участниците в семинара ще могат да доразвият своите умения за работа в екип в рамките на предвидените интерактивни сесии. 

Семинарът ще се проведе в периода 28 септември – 1 октомври 2017 г. в град Банско като в него ще се включат 15 младежи от България и 15 младежи от Република Македония на възраст между 18 и 27 години. За българските участници е предвиден организиран транспорт от София до Банско на 28 септември и от Банско до София на 1 октомври. Разходите за нощувки, храна и учебни материали се поемат от Фондация „Ханс Зайдел“ България. Участието в семинара не е обвързано с такса участие.

Предварителна програма можете да намерите в прикачения файл.
 
За да кандидатствате, моля попълнете формуляра.
 

Крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2017 г.

Работният език на семинара е английски, като успешно преминалите обучението ще получат сертификат.

 
 
  


Обратно