Във връзка с развитието на инициативата за по-тясно сътрудничество с възпитаниците на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, всяка от катедрите избра свой Алумни координатор. Основната им дейност ще се изразява в осъществяването на връзка с възпитаниците с цел сътрудничество във всички сфери на академичния живот.

Алумни координатори

Образци на Алумни документация:

ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА АЛУМНИ КЛУБ

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Обратно