Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"
МП "Хотелиерски мениджмънт (на английски език)"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-322 МЕНИДЖМЪНТ НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-323 МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-327 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 42 14 6
ФММ-КМА-М-325 МАРКЕТИНГ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 42 14 6
ФФ-КЧЕО-М-301 БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ - В1-В2 42 14 6
ФФ-КЧЕО-М-303 БИЗНЕС НЕМСКИ 42 14 6
ФФ-КЧЕО-М-304 БИЗНЕС РУСКИ 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-324 ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ И СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-320 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 42 14 6
ФММ-КСП-М-357 ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-326 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ХОТЕЛИЕРСКИ МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3