Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ФИНАНСИ"
МП "Финансов мениджмънт (на английски език)"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КФК-М-301 УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА 42 14 6
ФФ-КФК-М-302 ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-303 КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-304 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-305 МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФФ-КФК-М-306 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КФК-М-307 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА 42 14 6
ФФ-КФК-М-308 БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА 42 14 6
ФФ-КФК-М-309 ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФФ-КФК-М-310 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3