Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
МП "Управление на международни проекти"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КСП-М-360 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-361 ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-337 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-321 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРОЕКТ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-339 ОДИТ НА ПРОЕКТИ 28 28 6
ФММ-КСП-М-358 ОСНОВИ НА ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КМИО-М-335 ТРЕЙНИНГ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-362 ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-322 ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-363 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 14 14 3