Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"
МП "Мениджмънт на туризма (на английски език)"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-328 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 42 14 6
ФММ-КМА-М-324 МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЕРСТВОТО 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-328 ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА 42 14 6
ФММ-КБИ-М-318 ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС В ТУРИЗМА 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-321 АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-327 МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА 42 14 6
ФФ-КФК-М-304 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-305 МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-325 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА 14 14 3