Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
МП "Международен бизнес и мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМИО-М-301 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-302 МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-303 МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС АЛИАНСИ 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-327 МЕЖДУНАРОДНО ЗАСТРАХОВАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-305 МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-334 ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КМИО-М-305 ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-306 МЕЖДУНАРОДНА РЕКЛАМА 42 14 6
ФММ-КМИО-М-307 ОТГОВОРЕН И УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ГЛОБАЛНАТА СРЕДА 42 14 6
ФММ-КМИО-М-328 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3