Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МАРКЕТИНГ"
МП "Маркетинг"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМА-М-301 МАРКЕТИНГОВ ИНЖЕНЕРИНГ 42 14 6
ФММ-КМА-М-302 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФММ-КМА-М-303 АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ 42 14 6
ФММ-КМА-М-304 МАРКЕТИНГОВ ОДИТ 42 14 6
ФММ-КМА-М-326 СТРАТЕГИЧЕСКИ БРАНД МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМА-М-305 ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМА-М-307 МАРКЕТИНГОВ ТРЕНИНГ 42 14 6
ФММ-КМА-М-308 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 28 28 6
ФММ-КМА-М-309 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ 28 28 6
ФММ-КМА-М-310 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МАРКЕТИНГ 14 14 3