Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
МП "Корпоративен мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КИБП-М-329 КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-310 МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАЦИИТЕ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-311 УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-312 АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАЦИЯТА 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-314 БИЗНЕС РИСК В КОРПОРАЦИЯТА 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-303 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИБП-М-313 ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-315 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-316 ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-317 УПРАВЛЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-318 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3