Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
МП "Информационни системи и технологии в бизнеса"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КБИ-М-301 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА 42 14 6
ФММ-КБИ-М-302 СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР 42 14 6
ФММ-КБИ-М-303 ИКОНОМИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИТ В БИЗНЕСА 42 14 6
ФММ-КБИ-М-304 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН БИЗНЕС АНАЛИЗ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-307 ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-315 СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕРИНГ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КБИ-М-306 ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФММ-КБИ-М-305 ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-309 ЗАЩИТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТРАНЗАКЦИИ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-321 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА 14 14 3