Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"
МП "Икономика и мениджмънт на туризма"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-301 ОРГАНИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-304 ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-302 СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-308 СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В ТУРИЗМА 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-306 МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-305 ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-303 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-307 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-306 ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-309 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА 14 14 3