Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
МП "Индустриален мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КИБП-М-319 ДИАГНОСТИКА И БИЗНЕС АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-320 ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-321 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-322 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-324 УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИ АКТИВИ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-303 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИБП-М-323 ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-315 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-316 ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-317 УПРАВЛЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-325 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3