Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
МП "Европейски бизнес и регулации"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КПН-М-303 ОСНОВИ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 28 28 6
ФФ-КФК-М-301 УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА 42 14 6
ФММ-КМИО-М-327 ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС РЕГУЛАЦИИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-318 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 42 14 6
ФФ-КФК-М-305 МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-334 ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КФК-М-349 ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-317 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-339 МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-330 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И РЕГУЛАЦИИ 14 14 3