Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
МП "Електронен бизнес и дигитални пазари"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КБИ-М-306 ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФММ-КБИ-М-312 ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИ ПАЗАРИ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-319 СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-311 ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ 42 14 6
ФММ-КМА-М-314 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 28 28 6
ФММ-КБИ-М-315 СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕРИНГ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КБИ-М-310 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-309 ЗАЩИТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТРАНЗАКЦИИ 42 14 6
ФММ-КБИ-М-301 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА 42 14 6
ФММ-КБИ-М-322 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ДИГИТАЛНИ ПАЗАРИ 14 14 3