Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"
МП "Бизнес аналитика (на английски език)"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КСП-М-354 СТРАТЕГИЧЕСКА БИЗНЕС АНАЛИТИКА 42 14 6
ФММ-КБИ-М-316 R ЗА БИЗНЕС АНАЛИЗИ 42 14 6
ФСО-КМС-М-322 ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 42 14 6
ФММ-КМА-М-319 БИЗНЕС АНАЛИТИКА ЧРЕЗ ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ 42 14 6
ФММ-КМА-М-320 АНАЛИЗ НА КЛИЕНТИТЕ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-333 АНАЛИЗ НА ХОРАТА 42 14 6
ФФ-КФК-М-347 ФИНАНСОВА АНАЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-326 ОПЕРАТИВЕН АНАЛИЗ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КБИ-М-317 БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 42 14 6
ФММ-КМА-М-321 МАРКЕТИНГОВА АНАЛИТИКА 42 14 6
ФММ-КМА-М-323 СОЦИАЛНИ МЕДИИ И УЕБ АНАЛИЗ 42 14 6
ФММ-КМА-М-322 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО БИЗНЕС АНАЛИТИКА 14 14 3