Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "АГРАРНА ИКОНОМИКА"
МП "Агробизнес"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КАИ-М-301 ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В АГРОБИЗНЕСА 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-302 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-303 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-304 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В АГРОБИЗНЕСА 42 14 6
ФФ-КФК-М-301 УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-305 АГРАРНА ИКОНОМИКА И АГРАРНА ПОЛИТИКА 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КАИ-М-306 АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-307 ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-308 ЦЕНИ, ПАЗАРИ И РЕГУЛИРАНЕ В АГРОБИЗНЕСА 42 14 6
ФПТБ-КАИ-М-320 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО АГРОБИЗНЕС 14 14 3