Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
МП "Фирмен мениджмънт и контролинг"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-338 ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-339 СИТУАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-340 ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-341 СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-390 БИЗНЕССРЕДА И МАЛЪК БИЗНЕС 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЕФЕКТИВНОСТ 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-355 СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-308 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-305 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-346 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ 14 14 3