Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
МП "Управление на човешките ресурси"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-301 ТЕОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-382 АДМИНИСТРИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-383 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-322 УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЕФЕКТИВНОСТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-306 ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-385 ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-344 МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-305 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-388 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 14 14 3