Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
МП "Управление на фирмената сигурност"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-362 ОСНОВИ НА ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-363 БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-341 СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-365 КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-331 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЕФЕКТИВНОСТ 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-366 ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-308 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-305 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-370 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ 14 14 3