Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2011 г.Премиерата на спектакъла "Лодка в гората" от Николай Хайтов.
Постановка и режисура: Тоня Христова
С участието на Иван Иванов и Мария Дангова

21 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествено връчване на дипломите за ОКС Бакалавър на студентите факултет "Мениджмънт и маркетинг", випуск 2007

17 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Годишна докторантска научна сесия

16 декември 2011 г.

Снимки


Тържествено връчване на дипломите за ОКС Бакалавър на студентите от факултет "Производствен и търговски бизнес", випуск 2007

16 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествено връчване на дипломите за ОКС Бакалавър на студентите от факултет "Финанси", випуск 2007

16 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Конкурс-есе на тема: "ЗНАНИЕ И МЕНИДЖЪРСКА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ" І-ви кръг

15 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония за отбелязване на Студентски празник 8 декември

06 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Студентски спортен празник по случай 75-тата годишнина на СА "Д. А. Ценов" – Свищов

05 декември 2011 г.

Видео  Снимки


Кръгла маса – дискусия на тема "Възможностите на стажа като първа стъпка в професионалното развитие"

30 ноември 2011 г.

Снимки


Кръгла маса на тема "Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура"

24 ноември 2011 г.

Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – МП "СОНП", "СОБ", "СОПС" и от минали години, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, след НЕИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, след ОКС "ПРОФ. БАКАЛАВЪР" и от минали години

20 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение - МП "ФМ", "ДОФ", "БМ", "ИМ", "З", "ЗМ", "СМ", МП "МБМ", "МТ", "МП", "ИТБ", "БАДМ", "МБО", "ФМК", МП "ФКВО", "ВМДК", "ВО", "ФАК", "М", "МК", "МТР", МП "КМ", "МТД", "ИМТ", "ТПИБ" и от минали години

20 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Премиерата на спектакъла "Сънища по време на изпити"
Автор: доц. д-р Иван Тодоров, с участието на доц. д-р Людмил Несторов, Елица Димитрова, Мария Петрова и Мирослав Ананиев

16 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Откриване на учебна база "Проф. Димитър Бъров"

09 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Tържествената церемония – Шествие-поклонение до гроба на дарителя Димитър Ценов по случай 75 годишнината на академията.

09 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествено общо събрание по повод честване на 75-годишнината на Стопанска Академия "Д. А. Ценов".

08 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Откриване на международна юбилейна научна конференция на тема: "Икономика и управление в XXI век – решения за стабилност и растеж" по повод честване на 75-годишнината на Стопанска Академия "Д. А. Ценов".

08 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Лекция - Д-р Йото Йотов, преподавател в университет Дрексел, Филаделфия, САЩ.

07 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония за присъждане на почетното звание Doctor Honoris causa на проф. д-р ик.н. Сергей Ильич Юрий, Ректор на Националния икономически университет, гр. Тернопол, Република Украйна.

04 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Изложба-базар – Нова литература от Русия и Европа.

03 ноември 2011 г.

Видео  Снимки


Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество", посветена на 10 годишнината на сп. Диалог, 15 годишнината на ИНИ, 20 годишнина на сп. Бизнес управление и третата среща-дискусия "Научната периодика в икономиката".

21 октомври 2011 г.

Видео  Снимки


Студентска научна сесия

18 октомври 2011 г.

Снимки


Футболна среща на бившите възпитаници на СА "Д. А. Ценов", участвали в представителните студентски отбори по футбол.

15 октомври 2011 г.

Снимки


Майсторски клас за ИТ специалисти

14 октомври 2011 г.

Видео  Снимки


Международна научна конференция на тема Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието по случай 45 годишнината от създаване на катедра Бизнес-информатика.

14 октомври 2011 г.

Видео  Снимки


Церемония по връчване сертификати на обучавалите се в Стопанска академия румънски докторанти от университета "Валахия" - Търговище, Румъния

13 октомври 2011 г.

Видео  Снимки


Кръгла маса на тема "Методология на обучението по икономика - конвергенция между снредно и висше образование"

06 октомври 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по откриване на новата академична учебна година.

26 септември 2011 г.

Видео  Снимки


Ректорът на Стопанска академия е избран за професор

22 септември 2011 г.

Видео  Снимки


Tържествена церемония по присъждане на почетно звание "Доктор Хонорис Кауза" на Проф. д-р Йон Кукуй, Ректор на Университет "Валахия", гр. Търговище, Република Румъния.

Проф. Кукуй произнесе академично слово на тема "Реалности и перспективи за Румъния в периода на криза".

08 юли 2011 г.

Видео  Снимки


Научна сесия за представяне на проекти разработени през 2010 г.

22 юни 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение - МП "МБМ, МП "МТ", МП "МП", МП "М-г", МП "МК", МП "ИТБ" и от минали години

29 май 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение - МП "СОНП" М096074 – М096456 МП "СОБ", МП "СОПС", МП "ВМДК", МП "ВО", МП "ФАК", МП "ФКВО" и от минали години.

29 май 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение - МП "СОНП" М093005 – М096073.

29 май 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение - МП "БМ", МП "ДОФ", МП "Инв.М", МП "З-не", МП "СМ", МП "ЗМ", МП "МТД", МП "ИМТ", МП "ТПИБ", МП "КМ", МП "АБ", МП "БАдм.", МП "МБО", МП "ФМК", МП "ППУ", МП "ЕМ", МП "МТР" и от минали години.

28 май 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение - МП "ФМ" М093*** - M096*** и от минали години.

28 май 2011 г.

Видео  Снимки


Откриване на реновираната Учебна база - Север.

26 май 2011 г.

Видео  Снимки


Откриване на реновирания Студентски блок No. 1.

26 май 2011 г.

Видео  Снимки


Откриване на банков учебен център по договор за приложно академично партньорство между СА "Д. А. Ценов" и "Общинска банка" АД.

26 май 2011 г.

Видео  Снимки


Мис Академия 2011.

18 май 2011 г.

Видео  Снимки


Конкурс за презентационни умения на английски език

Организатори: Катедра "Чуждоезиково обучение", Студентски съвет и AIESEC

16 май 2011 г.

Видео 1   Видео 2   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през м. X' 2010 Г., РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (икономисти) – всички магистърски програми.

15 май 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през м. X' 2010 Г., Дистанционно обучение, след ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" – всички магистърски програми и от минали години.

15 май 2011 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през м. X' 2010 Г., Дистанционно обучение, ВТОРО ВИСШЕ (НЕИКОНОМИСТИ) – всички магистърски програми и от минали години.

15 май 2011 г.

Видео  Снимки


Tържественото заседание по случай 20 години катедра "Търговски бизнес".

Юбилейната конференция "Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика".

12 май 2011 г.

Видео  Снимки


Доц. д-р Величко Адамов получи почетната титла "Доктор хонорис кауза" на Одеския държавен икономически университет в Украйна.


Снимки


Лекция на тема "Индия днес" с лектор Негово превъзходителство г-н Дивябх Манчанда, посланик на Република Индия в Република България.

19 април 2011 г.

Видео  Снимки


Церемония по връчване сертификати на обучавалите се в Стопанска академия румънски докторанти от университета "Валахия" - Търговище, Румъния.

19 април 2011 г.

Видео  Снимки


Волейболен турнир "За купата на Ректора"

04 април 2011 г.

Видео  Снимки


Десетото юбилейно издание на най-големия форум за студентски стаж и кариера в България – Кариери`2011

30 март 2011 г.

Видео  Снимки


Презентация на форум "КАРИЕРИ 2011" на тема: "Как да се подготвим за интервю за работа?"

29 март 2011 г.

Видео  Снимки


Работна среща – обучение на тема: „Съвременни средства и технологии за достъп, анализ и оценка на научни информационни ресурси” с участието на представители от фирма „Бикам” ООД и „Thomson reuters” – ISI WEB OF KNOWLEDGE; ELSEVIR – SCIENCE DIRECT и Scopus.
 Организатор Академична библиотека „Акад. Н. Михов” към СА „Д. А. Ценов”.


25 март 2011 г.

Видео  Снимки  Отзвук от работната среща


Присъждане почетно звание "Доктор xонорис кауза" на Ректора на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - доц. д-р Величко Адамов, от Тернополския национален икономически университет в Украйна.

23 февруари 2011 г.

Снимки
 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001